top of page
bioQ CLEANER
20200917-919A7406_edit.jpg

น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และมีเอ็นไซม์จากธรรมชาติเพื่อช่วยในการทำให้สิ่งสกปรก สิ่งปฎิกูลถูกย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงยับยั้งการเกิดกลิ่นตั้งแต่ต้นทาง ขณะเดียวกัน สามารถขจัดคราบไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ หรือบ่อดักไขมัน ลดปัญหาไขมันอุดตันในท่อน้ำทิ้ง บำบัดน้ำเสีย ก่อนลงสู่แหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

Directions / วิธีการใช้งาน

ผสม bioQ CLEANER ในน้ำสะอาดสัดส่วน 1:100 ถึง 1:200 (ขึ้นอยู่กับความสกปรกของพื้นผิวที่ทำความสะอาด) สามารถทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิว


Important Ingredient / ส่วนผสมสำคัญ
Bacillus subtilis 25.6% (w/w), Enzyme (Lipase) 0.4% (w/w), Enzyme (Xylanase) 0.2% (w/w), Sodium Lauryl Ether sulfate 5.80% (w/w)


Storage methods / วิธีการเก็บรักษา
ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท หากไม่มีสิ่งเจือปนลงไปสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี (หากผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-3 วัน)


Tip / ข้อแนะนำ : หลังจากเสร็จกิจกรรมควรเทน้ำในถังที่เหลือ ลงท่อ หรือรางระบายน้ำ เพื่อช่วยย่อยสลายไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ ช่วยกำจัดกลิ่น และบำบัดน้ำเสียปลายทาง

bioQ SUPER CLEANER
20200917-919A7391_edit.jpg

น้ำยาทำความสะอาดชีวภาพ สูตรเข้มข้น ที่มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน สิ่งสกปรก
และสารอินทรีย์ต่างๆ มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และมีเอ็นไซม์

จากธรรมชาติเพื่อช่วยในการทำให้สิ่งสกปรก สิ่งปฎิกูลถูกย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงยับยั้งการเกิดกลิ่นตั้งแต่ต้นทางขณะเดียวกันสามารถขจัดคราบไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ หรือบ่อดักไขมัน ลดปัญหาไขมันอุดตันในท่อน้ำทิ้ง บำบัดน้ำเสียก่อนลงสู่แหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

Directions / วิธีการใช้งาน


ผสม bioQ SUPER CLEANER ในน้ำสะอาดสัดส่วน 1:50 (ขึ้นอยู่กับความสกปรกของพื้นผิวที่ทำความสะอาด) สามารถทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิว


Important Ingredient / ส่วนผสมสำคัญ

Bacillus subtilis 25.7% (w/w), Enzyme (Lipase) 0.4% (w/w), Enzyme (Xylanase) 0.2% (w/w), Sodium Lauryl Ether sulfate 5.80% (w/w)

Storage methods / วิธีการเก็บรักษา

ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท หากไม่มีสิ่งเจือปนลงไปสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี
(หากผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-3 วัน)

bioQ OIL SPILL CLEANUP
20200917-919A7403_edit.jpg

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมันสูตรชีวภาพ ช่วยย่อยสลายน้ำมันที่ปนเปื้อน รั่วไหลที่มีส่วนผสมของเชื้อจุลินทรีย์ที่คัดสายพันธุ์พิเศษ ไม่ก่อให้เกิดโรค มีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม ทั้งอุณหภูมิ และค่าความเป็นกรด ด่าง เป็นจุลินทรีย์ ที่มีความเสถียร อยู่ได้นาน มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และมีเอ็นไซม์จากธรรมชาติ เพื่อช่วยในการทำให้สิ่งสกปรก สิ่งปฏิกูล ถูกย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้น

Product Qualification / คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

น้ำยาขจัดคราบน้ำมัน เป็นน้ำยาชีวภาพที่มีคุณสมบัติย่อยสลายสารอินทรีย์ ช่วยย่อยสลายน้ำมันที่ปนเปื้อนได้ทั้งในน้ำ และในดิน เสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้


Directions / วิธีการใช้งาน
ผสม bioQ OIL SPILL CLEANUP ในน้ำสะอาดสัดส่วน 1:30 ถึง 1:50 ใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหรืออุปกรณ์ฉีดน้ำแบบใช้แรงดันฉีดลงบนพื้นน้ำ หรือพื้นดินที่บริเวณที่มีน้ำมันหก


Important Ingredient / ส่วนผสมสำคัญ
Bacillus subtilis 8% (v/v), Cocobetain 2% (v/v), Ammonium hydrogen phosphate 0.002% (v/v)


Storage methods / วิธีการเก็บรักษา
ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท หากไม่มีสิ่งเจือปนลงไปสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี

bioQ WATER TREATMENT
20200917-919A7394_edit.jpg

น้ำยาเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ที่มีจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว ขจัดกลิ่นและคราบไขมัน มีความหนาแน่นของจุลินทรีย์ถึง 3.0 x 107 cfu/ml ช่วยขจัดกลิ่น ที่เกิดจาก กระบวนการย่อยสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) บำบัดน้ำเสียก่อนลงสู่แหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

Product Qualification / คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีความคงทนต่อ pH ตั้งแต่ 5-11 และอุณหภภูมิ 4-60 องศาเซลเซียสเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้


Directions / วิธีการใช้งาน

ผสม bioQ WATER TREATMENT ในน้ำสะอาดสัดส่วน 1:1-100 (ขึ้นอยู่กับค่าน้ำเสียที่ต้องการบำบัด) ใช้เทราด หรือใช้เครื่องหยดในพื้นที่ต้องการบำบัดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ


Important Ingredient / ส่วนผสมสำคัญ
Bacillus subtilis 25.6, Enzyme (Lipase) 0.4% (w/w), Enzyme (Xylanase) 0.2% , Sodium Lauryl Ether sulfate 5.80% , Alkyl polyglycoside 3.5%


Storage methods / วิธีการเก็บรักษา
ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท ไม่โดนแสงแดด

bioQ CLEANER Plus +
20200916-919A7330_edit.jpg

น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ สูตรชีวภาพ ที่มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และมีเอ็นไซม์จากธรรมชาติเพื่อช่วยในการทำให้สิ่งสกปรก สิ่งปฎิกูลถูกย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงยับยั้งการเกิดกลิ่นตั้งแต่ต้นทาง ขณะเดียวกัน สามารถขจัดคราบไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ หรือบ่อดักไขมัน ลดปัญหาไขมันอุดตันในท่อน้ำทิ้ง บำบัดน้ำเสีย ก่อนลงสู่แหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

Directions / วิธีการใช้งาน

สเปรย์ผลิตภัณฑ์ ไบโอคิว คลีนเนอร์ พลัส บริเวณที่มีคราบสกปรก หรือคราบไขมัน แล้วเช็ดตามด้วยผ้าสะอาดให้ทั่ว หากเป็นคราบสกปรกที่ฝังแน่น อาจสเปรย์น้ำยาทิ้งไว้ 3-5 นาที

เพื่อบริเวณคราบสกปรกจะหลุดออกอย่างง่ายดาย


Important Ingredient / ส่วนผสมสำคัญ
(w/w) Bacillus subtilis  25.6% , Sodium Lauryl Ether Sulfate 10%


Storage methods / วิธีการเก็บรักษา
ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท หากไม่มีสิ่งเจือปนลงไปสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี (หากผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-3 วัน)


Tip / ข้อแนะนำ : หลังจากเสร็จกิจกรรมควรเทน้ำในถังที่เหลือ ลงท่อ หรือรางระบายน้ำ เพื่อช่วยย่อยสลายไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ ช่วยกำจัดกลิ่น และบำบัดน้ำเสียปลายทาง

20200916-919A7326_edit.jpg

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำไบโอคิว บาธรูม คลีนเนอร์ ใช้ทำความสะอาด ขจัดคราบสกปรกทั่วไป คราบสกปรกในห้องน้ำทุกชนิดรวมไปถึงอ่างล้างมือ, อ่างอาบน้ำ, กระเบื้องเซรามิก, โถสุขภัณฑ์, ฝักบัว, ก๊อกน้ำ, กระจกกั้นที่อาบน้ำโครเมียม และสเตนเลสในห้องน้ำ ล้างทำความสะอาดง่ายพร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งาน มีคุณสมบัติย่อยสลายสิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และมีเอ็นไซม์จากธรรมชาติเพื่อช่วยในการทำให้สิ่งสกปรก สิ่งปฎิกูลถูกย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงยับยั้งการเกิดกลิ่นตั้งแต่ต้นทาง ขณะเดียวกัน สามารถขจัดคราบไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ หรือบ่อดักไขมัน ลดปัญหาไขมันอุดตันในท่อน้ำทิ้ง บำบัดน้ำเสีย ก่อนลงสู่แหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

Directions / วิธีการใช้งาน

สเปรย์ผลิตภัณฑ์ไบโอคิว บาธรูม คลีนเนอร์ บนพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด ขัดด้วยแปรงหรือฟองน้ำแล้วล้างออกด้วยน้ำ สำหรับคราบฝังแน่นสเปรย์น้ำยาทิ้งไว้ 5-10 นาที ก่อนขัด


Important Ingredient / ส่วนผสมสำคัญ
(w/w) Bacillus subtilis  25.6% , Sodium Lauryl Ether Sulfate 10%

Storage methods / วิธีการเก็บรักษา
ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท หากไม่มีสิ่งเจือปนลงไปสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี (หากผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-3 วัน)


Tip / ข้อแนะนำ : หลังจากเสร็จกิจกรรมควรเทน้ำในถังที่เหลือ ลงท่อ หรือรางระบายน้ำ เพื่อช่วยย่อยสลายไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ ช่วยกำจัดกลิ่น และบำบัดน้ำเสียปลายทาง

20200916-919A7323_edit.jpg

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องครัวไบโอคิว คิทเช่น คลีนเนอร์  ใช้ทำความสะอาดครบในขั้นตอนเดียว หมดปัญหาคราบไขมันเหนียวเหนอะหนะ ลดแรงขัด เพียงฉีดแล้วเช็ด ก็สามารถขจัดคราบสกปรก และคราบไขมันที่ติดตามพื้นผิว และอุปกรณ์ภายในห้องครัวได้อย่างหมดจด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบมันหลังการทำอาหารได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ทิ้งสารตกค้าง เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และมีเอ็นไซม์จากธรรมชาติเพื่อช่วยในการทำให้สิ่งสกปรก สิ่งปฎิกูลถูกย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงยับยั้งการเกิดกลิ่นตั้งแต่ต้นทาง ขณะเดียวกัน สามารถขจัดคราบไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ หรือบ่อดักไขมัน ลดปัญหาไขมันอุดตันในท่อน้ำทิ้ง บำบัดน้ำเสีย ก่อนลงสู่แหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

Directions / วิธีการใช้งาน

สเปรย์ผลิตภัณฑ์ไบโอคิว คิทเช่น คลีนเนอร์  บริเวณที่มีคราบสกปรก หรือคราบไขมัน แล้วเช็ดตามด้วยผ้าสะอาดให้ทั่ว หากเป็นคราบสกปรกที่ฝั่งแน่น อาจสเปรย์น้ำยาทิ้งไว้ 3-5 นาที เพื่อบริเวณคราบสกปรกจะหลุดออกอย่างง่ายดาย


Important Ingredient / ส่วนผสมสำคัญ
(w/w) Bacillus subtilis  25.6% , Sodium Lauryl Ether Sulfate 10%


Storage methods / วิธีการเก็บรักษา
ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท หากไม่มีสิ่งเจือปนลงไปสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี (หากผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-3 วัน)


Tip / ข้อแนะนำ : หลังจากเสร็จกิจกรรมควรเทน้ำในถังที่เหลือ ลงท่อ หรือรางระบายน้ำ เพื่อช่วยย่อยสลายไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ ช่วยกำจัดกลิ่น และบำบัดน้ำเสียปลายทาง

บริษัท อีโค มารีน จำกัด

128 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์,

จ.สมุทรปราการ 10290

โทร : 66 (0) 2815-2060 Ext.1900-1905

แฟกซ์: 66 (0) 2815-3486

อีเมล์ : info@ecomarine.co.th

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :
  • Website : bioQ
  • Website : ASIMAR
  • Facebook : Ecomarine
  • Instagram
  • YouTube
Website : bioQ
Website : ASIMAR
Facebook : Ecomarine Products
Instagram : @ecomarine_official
Youtube : Ecomarine Co.,Ltd.
eco%25202021_edited_edited.jpg
bottom of page