ECOMARINE 

ENVIRONMENT CARE

 

น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และมีเอ็นไซม์จากธรรมชาติเพื่อช่วยในการทำให้สิ่งสกปรก สิ่งปฎิกูลถูกย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงยับยั้งการเกิดกลิ่นตั้งแต่ต้นทาง ขณะเดียวกัน สามารถขจัดคราบไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ หรือบ่อดักไขมัน ลดปัญหาไขมันอุดตันในท่อน้ำทิ้ง บำบัดน้ำเสีย ก่อนลงสู่แหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

Directions / วิธีการใช้งาน

ผสม ECO CLEANER ในน้ำสะอาดสัดส่วน 1:100 ถึง 1:200 (ขึ้นอยู่กับความสกปรกของพื้นผิวที่ทำความสะอาด) สามารถทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิว


Important Ingredient / ส่วนผสมสำคัญ
Bacillus subtilis 25.6% (w/w), Enzyme (Lipase) 0.4% (w/w), Enzyme (Xylanase) 0.2% (w/w), Sodium Lauryl Ether sulfate 5.80% (w/w)


Storage methods / วิธีการเก็บรักษา
ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท หากไม่มีสิ่งเจือปนลงไปสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี (หากผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-3 วัน)


Tip / ข้อแนะนำ : หลังจากเสร็จกิจกรรมควรเทน้ำในถังที่เหลือ ลงท่อ หรือรางระบายน้ำ เพื่อช่วยย่อยสลายไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ ช่วยกำจัดกลิ่น และบำบัดน้ำเสียปลายทาง

Cleaner 1
Cleaner 1
press to zoom
Cleaner 2
Cleaner 2
press to zoom
Cleaner 3
Cleaner 3
press to zoom
Cleaner 4
Cleaner 4
press to zoom
Cleaner 5
Cleaner 5
press to zoom
 

น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ชีวภาพ ที่มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน สิ่งสกปรก
และสารอินทรีย์ต่างๆ มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และมีเอ็นไซม์จาก
ธรรมชาติเพื่อช่วยในการทำให้สิ่งสกปรก สิ่งปฎิกูลถูกย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงยับยั้งการเกิดกลิ่นตั้งแต่ต้นทางขณะเดียวกันสามารถขจัดคราบไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ หรือบ่อดักไขมัน ลดปัญหาไขมันอุดตันในท่อน้ำทิ้ง บำบัดน้ำเสียก่อนลงสู่แหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

Directions / วิธีการใช้งาน


ผสม ECO SUPER CLEANER ในน้ำสะอาดสัดส่วน 1:50 (ขึ้นอยู่กับความสกปรกของพื้นผิวที่ทำความสะอาด) สามารถทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิว


Important Ingredient / ส่วนผสมสำคัญ

Bacillus subtilis 25.7% (w/w), Enzyme (Lipase) 0.4% (w/w), Enzyme (Xylanase) 0.2% (w/w), Sodium Lauryl Ether sulfate 5.80% (w/w)

Storage methods / วิธีการเก็บรักษา

ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท หากไม่มีสิ่งเจือปนลงไปสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี
(หากผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-3 วัน)

Super 1
Super 1
press to zoom
Super 2
Super 2
press to zoom
Super 3
Super 3
press to zoom
Super 4
Super 4
press to zoom
Super 5
Super 5
press to zoom
 

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมันสูตรชีวภาพ ช่วยย่อยสลายน้ำมันที่ปนเปื้อน รั่วไหลที่มีส่วนผสมของเชื้อจุลินทรีย์ที่คัดสายพันธุ์พิเศษ ไม่ก่อให้เกิดโรค มีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม ทั้งอุณหภูมิ และค่าความเป็นกรด ด่าง เป็นจุลินทรีย์ ที่มีความเสถียร อยู่ได้นาน มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และมีเอ็นไซม์จากธรรมชาติ เพื่อช่วยในการทำให้สิ่งสกปรก สิ่งปฏิกูล ถูกย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้น

Product Qualification / คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

น้ำยาขจัดคราบน้ำมัน เป็นน้ำยาชีวภาพที่มีคุณสมบัติย่อยสลายสารอินทรีย์ ช่วยย่อยสลายน้ำมันที่ปนเปื้อนได้ทั้งในน้ำ และในดิน เสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้


Directions / วิธีการใช้งาน
ผสม ECO OIL SPILL CLEAN UP ในน้ำสะอาดสัดส่วน 1:30 ถึง 1:50 ใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหรืออุปกรณ์ฉีดน้ำแบบใช้แรงดันฉีดลงบนพื้นน้ำ หรือพื้นดินที่บริเวณที่มีน้ำมันหก


Important Ingredient / ส่วนผสมสำคัญ
Bacillus subtilis 8% (v/v), Cocobetain 2% (v/v), Ammonium hydrogen phosphate 0.002% (v/v)


Storage methods / วิธีการเก็บรักษา
ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท หากไม่มีสิ่งเจือปนลงไปสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี

Oil Spill 1
Oil Spill 1
press to zoom
Oil Spill 2
Oil Spill 2
press to zoom
Oil Spill 3
Oil Spill 3
press to zoom
Oil Spill 4
Oil Spill 4
press to zoom
Oil Spill 5
Oil Spill 5
press to zoom
 
eco water treatment.png

น้ำยาเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ที่มีจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว ขจัดกลิ่นและคราบไขมัน มีความหนาแน่นของจุลินทรีย์ถึง 3.0 x 107 cfu/ml ช่วยขจัดกลิ่น ที่เกิดจาก กระบวนการย่อยสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) บำบัดน้ำเสียก่อนลงสู่แหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

Product Qualification / คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีความคงทนต่อ pH ตั้งแต่ 5-11 และอุณหภภูมิ 4-60 องศาเซลเซียสเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้


Directions / วิธีการใช้งาน

ผสม ECO WATER TREATMENT ในน้ำสะอาดสัดส่วน 1:1-100 (ขึ้นอยู่กับค่าน้ำเสียที่ต้องการบำบัด) ใช้เทราด หรือใช้เครื่องหยดในพื้นที่ต้องการบำบัดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ


Important Ingredient / ส่วนผสมสำคัญ
Bacillus subtilis 25.6, Enzyme (Lipase) 0.4% (w/w), Enzyme (Xylanase) 0.2% , Sodium Lauryl Ether sulfate 5.80% , Alkyl polyglycoside 3.5%


Storage methods / วิธีการเก็บรักษา
ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท ไม่โดนแสงแดด

Water Treatment 1
Water Treatment 1
press to zoom
Water Treatment 2
Water Treatment 2
press to zoom
Water Treatment  3
Water Treatment 3
press to zoom
Water Treatment  4
Water Treatment 4
press to zoom
Water Treatment  5
Water Treatment 5
press to zoom
 
55555.png

น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และมีเอ็นไซม์จากธรรมชาติเพื่อช่วยในการทำให้สิ่งสกปรก สิ่งปฎิกูลถูกย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงยับยั้งการเกิดกลิ่นตั้งแต่ต้นทาง ขณะเดียวกัน สามารถขจัดคราบไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ หรือบ่อดักไขมัน ลดปัญหาไขมันอุดตันในท่อน้ำทิ้ง บำบัดน้ำเสีย ก่อนลงสู่แหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

Directions / วิธีการใช้งาน

ผสม ECO CLEANER Plus ในน้ำสะอาดสัดส่วน 1:100 ถึง 1:200 (ขึ้นอยู่กับความสกปรกของพื้นผิวที่ทำความสะอาด) สามารถทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิว


Important Ingredient / ส่วนผสมสำคัญ
Bacillus subtilis 25.6% (w/w), Enzyme (Lipase) 0.4% (w/w), Enzyme (Xylanase) 0.2% (w/w), Sodium Lauryl Ether sulfate 5.80% (w/w)


Storage methods / วิธีการเก็บรักษา
ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท หากไม่มีสิ่งเจือปนลงไปสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี (หากผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-3 วัน)


Tip / ข้อแนะนำ : หลังจากเสร็จกิจกรรมควรเทน้ำในถังที่เหลือ ลงท่อ หรือรางระบายน้ำ เพื่อช่วยย่อยสลายไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ ช่วยกำจัดกลิ่น และบำบัดน้ำเสียปลายทาง

ECO CLEANER Plus2
ECO CLEANER Plus2
press to zoom
ECO CLEANER Plus1
ECO CLEANER Plus1
press to zoom
ECO CLEANER Plus3
ECO CLEANER Plus3
press to zoom
eco%25202021_edited_edited.jpg