เรือแอร์โบ๊ท เป็นเรือท้องแบน ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการขับขี่ในพื้นที่แหล่งน้ำที่มีระดับความตื้นของน้ำเป็นข้อจำกัด ป่าชายเลน หรือ ทุ่งที่มีน้ำท่วมตลอดทั้งปี เรือสามารถขับเคลื่อนได้บนผิวน้ำด้วยกำลังลมของใบพัดที่อยู่ด้านท้ายเรือ ข้อดีของเรือคือสามารถที่จะวิ่งในน้ำตื้น บนโคลน หรือ แม้กระทั่งบริเวณที่เป็นพงหญ้าได้เลย เพราะท้องเรือเป็นท้องแบน และไม่มีหางของเครื่องยนต์ลงไปอยู่ด้านล่าง การขับเคลื่อนด้วยลมจึงทำให้เรือประเภทนี้สามารถที่จะวิ่งไปได้แทบจะทุกที่โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าหางของเครื่องจะไปชนกับอะไร

Airboat (16)
Airboat (16)
press to zoom
Airboat (11)
Airboat (11)
press to zoom
Airboat (2)
Airboat (2)
press to zoom

LOA

Breadth

Height

Average draught

Displacement

Speed

6.00 Meters

2.40 Meters

1.50 Meters

0.20 Meters

800 kgs

40 Knots/hr

 

เรือ Grancevola and Paguro เป็นเรือขนาดใหญ่ที่ออกแบบเพื่อใช้กำจัดวัชพืชปริมาณมากๆ ในแหล่งน้ำ โดยจะทำการเก็บ ขนย้าย และนำวัชพืชไปทิ้ง โดยบนเรือจะติดตั้ง Revolving tape และสายพานจำนวน 2 สายพานที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย และส่งวัชพืชที่เก็บได้ลงไปยังเรือ Paguro เรือชนิดนี้ทำด้วยเหล็ก โดยตัวเรือสามารถ
ตัดเป็น 3 ส่วนได้เพื่อสะดวกในการขนส่ง และดูแลเรือชนิดนี้สามารถทำงานได้ในทะเลสาบ
บ่อน้ำ หนอง บึงน้ำ คู คลอง และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ Grancevolaออกแบบมาเพื่อการกำจัดวัชพืชปริมาณมาก 
ในบึงใหญ่ๆ โดยในเรือติดตั้งวิทยุระบุตำแหน่ง ซึ่งมีแผนที่ในตัวที่สามารถวางแผนการเดินเรือตลอดการทำงาน โดยอุปกรณ์นี้จะต้องมีสถานีส่งสัญญาณตั้งอยู่บนฝั่งและสถานีรับติดตั้งอยู่บนเรือแต่ละลำ เพื่อให้สามารถระบุตำแหน่งของเรือได้อย่างถูกต้อง ระบบนี้ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยระบบสามารถ บอกสภาพอากาศ เส้นทางการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำที่เดิม งานที่ทำทุกวันจะถูกบันทึก และจะทำการระบุในแผนที่ว่าเส้นทางไหนบ้างที่ได้ทำการกำจัดวัชพืชไปแล้วและบนเรือยังมีห้องทดลองเพื่อ ประเมินปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกับมลภาวะ เรือ Paguro จะทำงานร่วมกับ Grancevola ในการเก็บและขนย้ายวัชพืช ที่เก็บ
ขึ้นมา เรือทั้ง 2 ลำนี้มีลักษณะเป็นเรือท้องแบน และมีดาดฟ้าตลอดลำเรือทำให้สะดวกในการวางวัสดุต่างๆ ในการขนส่ง สะพานเดินเรือจะอยู่ที่ส่วนท้ายของลำเรือเพื่อให้สะดวกต่อการทำงาน เรือ Paguroขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล โดยมีสายพานขนาดใหญ่ติดตั้งเพื่อความสะดวกในการขนย้ายวัชพืช

Grancevola

LOA

Breadth

Height

Average draught

Displacement

Speed

15.00 Meters

4.00 Meters

4.54 Meters

0.28 Meters

12,000 kgs

3-6 Knots

Grancevola 6
Grancevola 6
press to zoom
Grancevola 7
Grancevola 7
press to zoom
P9240240
P9240240
press to zoom
Grancevola 4
Grancevola 4
press to zoom
Grancevola 1
Grancevola 1
press to zoom
Grancevola 2
Grancevola 2
press to zoom
 

เรือพิลิแกน Pelican เป็นเรือที่ทำงานได้เอนกประสงค์สามารถเก็บขยะ บำบัดน้ำเสียโดยการเติมออกซิเจนในแหล่งน้ำ ล้างทำความสะอาดหินโสโครก ดับเพลิง เรือชนิดนี้ที่หัวเรือจะมีลักษณะเป็นปากทำให้สามารรถเก็บทุกอย่างที่ลอยน้ำได้ในขณะที่เรือวิ่งที่ความเร็วประมาณ 2 น็อต และสามารถทำงานได้ขณะที่ไม่เคลื่อนที่โดยใช้สกรูปั๊มในการดูดทำให้สิ่งปฏิกูลไหลเข้ามา และเก็บใส่ถังขนาดใหญ่เพื่อนำไปกำจัดต่อไป ในการกำจัดคราบน้ำมัน จะมีอุปกรณ์ดูดน้ำที่ปนเปื้อนเข้าไปในตัว Hydrocarbon Processor ที่สามารถแยกน้ำมันออกจากน้ำได้ถึง 98% หลังจากนั้นน้ำมันที่แยกจะถูกนำไปเก็บในถังแยกเพื่อนำไปกำจัดต่อด้วยเกียร์ปั๊ม โดยทั้งระบบสามารถให้บริการกำจัดและแยกได้ 15 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ส่วนการบำบัดโดยการเติมออกซิเจน จะใช้กับน้ำที่เน่าจากไฮโดรคาร์บอน โฟม และที่มีสารแขวนลอยอนุภาคเล็กๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Venturi-effect grid ที่จะทำการใส่น้ำผสมกับอากาศในน้ำ การเติมออกซิเจนนี้จะใช้ได้ผลดีกับแหล่งน้ำที่ค่อนข้างนิ่ง การทำความสะอาดชายหาด อู่เรือ ท่าเรือ เรือพิลิแกนจะใช้ปืนฉีดน้ำที่ติดตั้งไว้ที่ท้ายเรือเพื่อกำจัดคราบน้ำมันหรือเพรียงที่เกาะอยู่ตามหิน

Pelican

 

LOA

Breadth

Height

Average draught

Displacement

Speed

10.50 Meters

2.48 Meters

1.90 Meters

0.80 Meters

10,000 kgs

8 Knots

P7310126
P7310126
press to zoom
pilican picture
pilican picture
press to zoom
 

เรือ Dolphin   เรือดอลฟินชนิดนี้เป็นเรือเอนกประสงค์สำหรับการรักษาสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเรือพิลิแกน แต่เรือดอลฟิน จะสามารถทำงานได้ไกลจากชายฝั่งมากกว่าถึง 20 ไมล์จากชายฝั่ง จากรูปร่างของเรือทำให้ดอลฟินสามารถทำงานได้ในสภาพอากาศเลวร้าย เรือดอลฟินเป็นเรือที่มีความเร็วสูงสามารถไปถึงบริเวณที่จะทำงานในงานกำจัดคราบน้ำมันได้อย่างรวดเร็วทำให้การแผ่กระจายของน้ำมันบนน้ำลดลง บนเรือจะมีการติดตั้ง Floating boom ที่มีระบบการปลดปล่อยบูมลงบริเวณที่ต้องการอย่างรวดเร็ว การเก็บขยะ และน้ำมัน เรือดอลฟินใช้ปากเรือที่กางออกเพื่อให้ขยะและน้ำมันไหลเข้ามาในเครื่องแยก มีระบบสูญญากาศซึ่งขับโดยเครื่องไฟฟ้า บนดาดฟ้าหัวเรือมีเครนติดตั้งเพื่อใช้เก็บขยะชิ้นใหญ่ การควบคุมการทำงานต่างๆ สามารถทำได้จากห้องเดินเรือ

Dolphin

LOA

Breadth

Height

Average draught

Displacement

Speed

15.50 Meters

4.41 Meters

6.50 Meters

1.20 Meters

38,000 kgs

12 Knots/hr

 
dolphin5
dolphin5
press to zoom
dolphin4
dolphin4
press to zoom
dolphin7
dolphin7
press to zoom
dolphin11
dolphin11
press to zoom
dolphin10
dolphin10
press to zoom
dolphin2
dolphin2
press to zoom

LOA

Breadth

Height

Average draught

Displacement

Speed

14.70 Meters

4.00 Meters

5.50 Meters

0.90 Meters

12,000 kgs

5-12 Knots

เรือ ECO 2000 หนึ่งในการพัฒนาล่าสุดของ Globeco เป็นเรืออเนกประสงค์ ออกแบบ และสร้างโดยทีมช่างเทคนิคที่ดูแลปัญหาทางนิเวศน์วิทยาหลังผ่านประสบการณ์การทำงาน
กับหน่วยงานการตรวจสอบกลางเรื่องการป้องกันทางทะเล ของกองทัพเรืออิตาลีเป็นเวลา 5 ปี เรือถูกสร้างเพื่อการกำจัดคราบน้ำมัน ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของกองทัพเรืออิตาลี เป็นเรือที่มีความเร็ว และมีความคล่องตัวสูง สามารถไปถึงที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้รวดเร็ว ปฏิบัติการ
ได้ดีในทุกสภาพอากาศ ทั้งบริเวณท่าเรือ แนวชายฝั่ง และในทะเลกำจัดมลภาวะในทะเลโดยการ ใช้บูมที่อยู่บนเรือแบ่งแยกพื้นที่ที่เกิด มลภาวะออกเพื่อกำจัดน้ำมัน, เก็บวัสดุลอยน้ำ และขยะที่จมน้ำ, ดับเพลิง, ทำความสะอาดโขดหิน, เพิ่มออกซิเจนลงในน้ำ, เก็บตัวอย่างน้ำตรวจสอบ และวิเคราะห์
น้ำในขณะนั้น, จัดเตรียมอุปกรณ์ทั่วไปไว้สนับสนุนในพื้นที่ตรวจตราดูแลอย่าง ใกล้ชิดตามรูปแบบของเรือ โครงสร้างตัวเรือสามารถเพิ่มความเร็วได้ถึง 12 น็อตท่อทางดูดเป็นระบบเครื่องสูบอากาศ แยกออกจากระบบขับเคลื่อนของเรือเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดถังเก็บน้ำมันเสียขนาด
ความจุ 10.2 ลบ.เมตร มีน้ำแรง ดันสูงเพื่อทำความสะอาดประตูกั้นน้ำ โขดหินท่าเรือ และดับเพลิงมีพื้นที่บนดาดฟ้าเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น บูม กว้าน และระบบลากปลา อุปกรณ์ทดสอบเคลื่อนที่เพื่อวิเคราะห์น้ำได้ทันทีระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 2 ตัว พร้อมห้องพักผ่อนชั่วคราวสำหรับลูกเรือในการจัดเก็บมลภาวะที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหล ECO 2000 มีบูมลอยน้ำยาว 500 เมตร ที่สะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง พร้อมเครื่องแยกน้ำมันระบบสุญญากาศ ซึ่งได้รับการรับรองจากกองทัพเรืออิตาลีและ CETENA ในการเก็บขยะขนาดใหญ่ และคราบน้ำมันเรือ ECO 2000 สามารถเปิดปากเรือได้กว้าง 7.5 เมตร มีห้องปฏิบัติการบนเรือ เพื่อทดสอบตัวอย่างน้ำ ประเมินค่าทางฟิสิกส์ ทางเคมี และคุณภาพของน้ำถ้าต้องการวิเคราะห์คุณสมบัติพิเศษนอกเหนือ จากนั้น สามารถเก็บตัวอย่างและจัดส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
บนฝั่งได้โดยสะดวกเรือสามารถให้บริการได้ทั้งแนวชายฝั่งและบริเวณท่าเรือ ซึ่งทำงาน ได้ดีราวกับอยู่ในทะเลเปิด ทั้งขนาด ความเร็ว และขอบเขตความสามารถที่เพิ่มขึ้น ทำให้เรือสามารถปฏิบัติงาน ได้ดีทั้งการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
การทำความสะอาดท่าเรือ และชายฝั่ง หรือแม้กระทั่งการจัดการกับเหตุฉุกเฉินในทะเลลึก

 

 
 

เรือ Mandolino ถูกออกแบบเพื่อเก็บขยะที่มีขนาดใหญ่ในทะเลบริเวณท่าเรือ คลอง อ่าว หรือตามชายฝั่ง โดยลักษณะของเรือเหมาะสมกับการทำงานในที่แคบ หรือมีระดับน้ำตื้น โดยเรือชนิดนี้ยังสามารถทำงานกลางทะเลได้โดยมีใบรับรองว่าสามารถทำงานได้ห่างจากชายฝั่งถึง 3 ไมล์ ตัวเรือมีลักษณะเป็นแบบ Catamaran ทำด้วยไฟเบอร์กลาสที่ได้รับการเสริมความแข็งแรง มีส่วนประกอบต่างๆ เป็นแสตนเลส และมีอุปกรณ์ในการเก็บกวาดติดตั้งอยู่บนดาดฟ้าเรือ 2 ส่วนของเรือ Catamaran เชื่อมกันด้วยโครงสร้างของดาดฟ้า ตัวเรือแต่ละข้างจะถูกแบ่งด้วยผนังกั้นน้ำซึ่งกั้นออกเป็น 4  ห้องด้วยกันเพื่อรับประกันว่าหากเรือเกิดรั่วที่ห้องใดห้องหนึ่งเรือก็ยังสามารถลอยตัวอยู่ได้ โดยในแต่ละห้องจะมีช่องทางให้สามารถตรวจสอบได้ ลักษณะตัวเรือแบบ Catamaran ทำให้เกิดแรงดูดน้ำไหลผ่านกลางตัวเรือซึ่งเกิดจากใบจักรที่วางตัวอยู่หลังอุปกรณ์ตักขยะ ทำให้ขยะถูกดูดเข้ามาในตะกร้าที่มีไฮโดรลิกยกขึ้นเพื่อนำขยะที่เก็บได้ไปใส่ไว้ในถังที่อยู่บนดาดฟ้าเพื่อนำ
ไปกำจัดต่อไป เครื่องยนต์ถูกวางไว้กลางท้ายเรือ ส่วนที่สำหรับผู้ขับเรือจะอยู่กลางลำเรือโดยมีผ้าใบคลุม มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บขยะที่ด้านหลังของตะกร้าเก็บขยะ เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระบบหัวฉีดตรง ใช้น้ำทะเลในระบบหล่อเย็น มีระบบควบคุมเครื่องยนต์ และใบจักรติดตั้งอยู่ที่คนขับ มีอุปกรณ์ป้องกันที่ใบจักร ทำให้เรือสามารถทำงานในที่ที่มีคนว่ายน้ำอยู่ใกล้ได้ กำลังไฮดรอลิกที่ใช้งาน
กับอุปกรณ์ต่างๆ ต่อมาจากเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมต่างๆ ใช้แบตเตอรี่ 12 VDC ที่รีชาร์ตตัวเองอัตโนมัติ

Mandolino

LOA

Breadth

Height

Average draught

Displacement

Speed

6.10 Meters

2.48 Meters

1.00 Meters

0.40 Meters

3,000 kgs

10 Knots/hr

​เรือเอเธนน่า Athena เป็นเรือที่ออกแบบเพื่อใช้กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเช่นเดียวกันกับเรือโอเซนัส โดยจะทำการเก็บ ขนย้าย และน้ำวัชพืชไปทิ้ง แต่มีขนาดบรรทุกที่น้อยกว่าเหมาะสำหรับพื้นที่แหล่งน้ำที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก อาทิเช่น ทะเลสาบ บ่อน้ำ หนองบึง คูคลอง และแม่น้ำขนาดเล็ก โดยบนเรือจะติดตั้งสายพานที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย และส่งวัชพืชที่เก็บได้ขึ้นยังริมฝั่งน้ำ มีการออกแบบ และสร้างโดยทีมงานด้านเทคนิคที่ดูแลปัญหาทางนิเวศน์วิทยา หลังผ่านประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการที่มีส่วนรับผิดชอบงานด้านจัดเก็บวัชพืชลอยน้ำโดยตรง ขับเคลื่อนด้วยระบบกังหันทั้งซ้าย และขวา มีความคล่องตัวสามารถกลับลำเรือในที่แคบได้โดยไม่ต้องใช้พื้นที่วงเลี้ยวมากเกินไป และวิ่งผ่านแนววัชพืชลอยน้ำที่กีดขวางได้ดี มีระบบใบตัดด้านหน้าที่ช่วยตัดวัชพืชที่มีลำต้นฝังกับดินตมได้ เช่น ต้นลำเจียก บัว เป็นต้น เรือชนิดนี้ทำด้วยเหล็กโดยตัวเรือสามารถถอดประกอบได้เพื่อสะดวกในการขนส่ง และดูแล

LOA

Breadth

Height

Average draught

Displacement

Speed

12.00 Meters

5.00 Meters

3.50 Meters

0.40 Meters

10,000 kgs

3-6 Knots

Athena 4
Athena 4
press to zoom
Athena 3
Athena 3
press to zoom
Athena 5
Athena 5
press to zoom
Athena 5
Athena 5
press to zoom
Athena 2
Athena 2
press to zoom
Athena 1
Athena 1
press to zoom
 
 

เรือโอเซนัส Oceanus เป็นเรือที่ออกแบบเพื่อใช้กำจัดวัชพืชปริมาณมาก ๆ ในแหล่งน้ำโดยจะทำการเก็บ ขนย้าย และนำวัชพืชไปทิ้ง สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดตามสภาวะ และสภาพภูมิประเทศได้อย่างถูกต้อง และตรงจุด โดยที่บนเรือจะติดตั้งสายพานที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย และส่งวัชพืชที่เก็บได้ขึ้นยังริมฝั่งน้ำ ออกแบบและสร้างโดยทีมงานด้านเทคนิคที่ดูแลปัญหาทางนิเวศน์วิทยา หลังผ่านประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการที่มีส่วนรับผิดชอบงานด้านจัดเก็บวัชพืชลอยน้ำโดยตรง ขับเคลื่อนด้วยระบบกังหันทั้งซ้าย และขวา มีความคล่องตัวสามารถกลับลำเรือในที่แคบได้โดยไม่ต้องใช้พื้นที่วงเลี้ยวมากเกินไป และวิ่งผ่านแนววัชพืชลอยน้ำที่กีดขวางได้ดี มีระบบใบตัดด้านหน้าที่ช่วยตัดวัชพืชที่มีลำต้นฝังกับดินตมได้ เช่น ต้นลำเจียก บัว เป็นต้น เรือชนิดนี้ทำด้วยเหล็กโดยตัวเรือสามารถถอดประกอบได้เพื่อสะดวกในการขนส่ง และดูแล สามารถทำงานได้ในทะเลสาบ บ่อน้ำ หนองบึง คูคลอง และแม่น้ำขนาดใหญ่ 

Mandolino

LOA

Breadth

Height

Average draught

Displacement

Speed

13.63 Meters

5.14 Meters

3.50 Meters

0.80 Meters

11,000 kgs

3-6 Knots/hr

 
เรือเก็บผักตกชวา1.jpg

LOA

Breadth

Height

Average draught

17.06 Meters

6.28 Meters

4.50 Meters

0.50 Meters

​เรืออาร์ทิมิส เป็นเรือกำจัดผักตบชวาแบบสายพานลำเลียง

พร้อมเครื่องบีบอัด และติดตั้งเครน เป็นเรือที่ออกแบบเพื่อใช้งานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชชนิดลอยน้ำ หรือสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ที่เป็นอุปสรรคในการขนส่งทางน้ำและการระบายน้ำ มีขนาดตัวเรือที่เหมาะสม น้ำหนักเบา และการออกแบบมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม

 

โครงสร้างหลักของเรือเป็นอลูมิเนียม โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 83.8 แรงม้า เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิคและระบบการทำงานทั้งหมด ระบบขับเคลื่อนและบังคับเลี้ยว

ประกอบด้วย 2 ระบบ ขับเคลื่อนโดยใช้กังหันอลูมิเนียมตะกุยน้ำขับด้วยมอร์เตอร์ไฮดรอลิคผ่านเกียร์ทด และขับเคลื่อนโดยใช้ระบบขับเคลื่อนเรือชนิดใบจักรที่ตำแหน่งท้ายเรือทั้งสองข้างแบบพับได้

ชุดบีบอัดผักตบชวา ชุดป้อนผักตบชวาและวัชพืชทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ติดตั้งอยู่ส่วนกลางของเรือ

ติดตั้งเครนติดเรือแบบพับ สามารถยื่นแขนตรง และพับงอได้ในการยก โดยมีระยะยืดสุดไม่น้อยกว่า 8 เมตร ทำงานโดยระบบไฮดรอลิค  พร้อมติดตั้งชุดคีบผักตบชวาและวัชพืชที่ส่วนปลายเครนสามารถหมุนรอบจุดศูนย์ถ่วงฐานเครน ได้ 360 องศา

เรือเก็บผักตกชวา10.jpg

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
eco%25202021_edited_edited.jpg