หน้าบ้าน หน้ามอง จับขยะลอยน้ำมาทำประโยชน์

หน้าบ้านหน้ามองจับขยะลอยน้ำมาทำประโยชน์ ทีมงาน บริษัท อีโค มารีน ร่วมกับ บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ ไม่ปล่อยผ่านขยะลอยน้ำอย่างผักตบชวาที่ลอยมาติดบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ โดยการนำมาทำประโยชน์ในการแปรรูปเป็นที่กันกระแทก และส่วนที่เหลือก็นำไปทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาได้อีกทาง ซึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้ทดแทนพลาสติกกันกระแทกที่ใช้อยู่กันทั่วไปและเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อีกต่อโดยนำไปคลุมหน้าดินเพิ่มสารอาหารให้กับต้นไม้ อีกทั้งผักตบชวาก็สามารถทำประโยชน์ให้กับคนในชุมชนได้ เช่น นำไปแปรรูปพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ขายได้อีกด้วย ประโยชน์มากมายขนาดนี้เรามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับ

Featured Posts
Recent Posts