บริษัท อีโค มารีน จำกัด ส่งมอบเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ให้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 2 ลำ

บริษัท อีโค มารีน จำกัด ได้ส่งมอบเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ซึ่งตัวเรือทำจากอลูมิเนียม

ประเภท Marine Grade จำนวน 2 ลำให้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง

ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษเรื่องความคงทนแข็งแรง ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน

น้ำหนักเบา ทำให้สะดวกในการขนย้าย และช่วยเรื่องการประหยัดน้ำมัน บริษัท อีโค มารีน จำกัด ขอขอบพระคุณ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ในคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับโอกาสและความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องตลอดไป

Featured Posts
Recent Posts