โครงการทำความสะอาดด้วยน้ำยาชีวภาพ และ ทำสีพื้นห้องเครื่องด้านใต้เครื่องยนต์ เรือหลวงบางปะกง อู่ราชน


ทำความสะอาดพื้นห้องเครื่องใต้ท้องเรือหลวงบางปะกง ด้วยน้ำยาชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ลดค่าน้ำเสีย และลดปัญหาเรื่องกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

Featured Posts
Recent Posts