top of page

อีโค มารีน ร่วมกิจกรรม "รักเจ้าพระยา เก็บขยะเนื่องในวันแม่น้ำโลก"

เราดีใจที่ได้เป็นส่วนนึงในกิจกรรม รักเจ้าพระยา เก็บขยะเนื่องในวันแม่น้ำโลก”งานนี้นำทีมโดย ไอคอนสยาม พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียงไอคอนสยามกว่า 50 แห่ง จัดกิจกรรม “รักเจ้าพระยา เก็บขยะเนื่องในวันแม่น้ำโลก” . เพื่อแสดงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ใช้ประโยชน์ริมน้ำเจ้าพระยาได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม เพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ผู้คนรักและใส่ใจในปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา และเพื่อดูแลรักษาให้แม่น้ำสายหลักของประเทศให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน . ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด อย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำนะครับ

.
Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
eco%25202021_edited_edited.jpg
bottom of page