top of page

อีโค มารีน ผนึกพลังพันธมิตรร่วมกันเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในวันแม่น้ำโลก World Rivers Day


อีโค มารีน ผนึกพลังพันธมิตรร่วมกันเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในวันแม่น้ำโลก World Rivers Day

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. มุ่งมั่นดำรงรักษ์เจ้าพระยาอย่างยั่งยืน มาร่วมกิจกรรมกันครับ

.

งานนี้นำทีมโดย ไอคอนสยามพร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียงไอคอนสยามกว่า 50 แห่ง จัดกิจกรรม “รักเจ้าพระยา เก็บขยะเนื่องในวันแม่น้ำโลก”

.

เพื่อแสดงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ใช้ประโยชน์ริมน้ำเจ้าพระยาได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม เพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ผู้คนรักและใส่ใจในปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา และเพื่อดูแลรักษาให้แม่น้ำสายหลักของประเทศให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

.

ด้วย❤️ของอีโค มารีน เรามุ่งมั่น รักษ์ใส่ใจ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางน้ำพร้อมแก้ปัญหา และพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยทีมงานและเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยเหมาะสมในทุกสถานการณ์

.

#ecomarine#bioQ#ผักตบชวา#เรือกำจัดผักตบชวา#บริการจัดเก็บผักตบชวา#วัชพืช#สิ่งแวดล้อมทางน้ำ#ขายเรือ#สิ่งแวดล้อม#เรือเก็บผักตบชวา#น้ำท่วม#ขยะ#ขยะทะเล#งานบริการ#ขยะแม่น้ำ

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
eco%25202021_edited_edited.jpg
bottom of page