top of page

พิธีส่งมอบ “เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชพร้อมระบบสายพานลำเลียง”


วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.

นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

เป็นประธานรับมอบ "เรือกำจัดวัชพืชพร้อมระบบสายพานลำเลียง"

จากผู้แทนบริษัท อีโค มารีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเรือกำจัดวัชพืช

ให้กับสำนักงานชลประทานที่ 15 ณ ประตูระบายน้ำ

อุทกวิภาชประสิทธิ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

.

เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชพร้อมระบบสายพานลำเลียง

ลำนี้ ถือเป็นเรือกำจัดวัชพืชลำแรกของสำนักงานชลประทานที่ 15

โดยเป็นเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช รุ่น DEMETER

พร้อมระบบสายพานลำเลียงผักตบชวาขึ้นฝั่ง รุ่น Shore Conveyor 1

จุดเด่นของเรือ สามารถกำจัดผักตบชวาได้วันละประมาณ 40 - 50 ตันต่อวัน

สามารถแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

และเมื่อเปรียบเทียบกับการกำจัดวัชพืชแบบวิธีเดิม

ซึ่งคือการใช้แบคโฮบูมยาวขุดลอกสามารถช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

และประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็วกว่า นอกจากนี้ ผักตบชวาที่ใช้เรือกำจัดวัชพืชขุดลอกขึ้นมา

จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนได้นำไปทำเป็นปุ๋ยหมักแล้ว การกำจัดผักตบชวาสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ก็เป็นอีกหนึ่งแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับอุกทภัยในพื้นที่อีกด้วย

.

หากท่านใดสนใจต่อเรือ หรือบริการต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อม

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

.

บริษัท อีโค มารีน จำกัด

128 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์

ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทร : (+662) 2815-2060 Ext.1900-1905

แฟกซ์ : (+662) 2819-5712

Hotline : 066-113-4974

อีเมล์ : info@ecomarine.co.th

เวปไซด์ : https://www.ecomarine.co.th

.Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
eco%25202021_edited_edited.jpg
bottom of page