top of page

ตามติดเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า แก้ไขปัญหาขยะในแหล่งน้ำ


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

.

จัดงานจิตอาสาพัฒนาคลอง ตามโครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ ศาลเจ้าพ่อปากอ่าว ซึ่งทางบริษัท อีโค มารีน จำกัด ก็ไม่พลาด ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วย

.

โดยมีนายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ทางท่านนายกโต ได้มอบประกาศนีบัตรให้กับเรือที่มาร่วมในโครงการจำนวน 36 ลำ มอบอุปกรณ์ในการรณรงค์

ให้แก่ผู้แทนเรือประมง และปล่อยขบวนเรือออกรณรงค์เก็บขยะในลำคลองสรรพสามิตร

โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ

.

1.เพื่อลดปัญหามลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิด

2.เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ำ

3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลอ วิถีเกษตรของชุมชน

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
eco%25202021_edited_edited.jpg
bottom of page