top of page

งานเปิดตัวเรือดักจับขยะในแม่น้ำ ลำแรกของประเทศไทย 🇹🇭 แก้ปัญหาขยะทะเลสู่อ่าวไทย มุ่งสร้างแหล่งน้ำใสสะอาดให้ประเทศไทยวันนี้ (26 มีนาคม 2567) เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดตัวเรือดักเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ (Interceptor) "Unveiling InterceptorTM 019: the new cleanup solution in the Chao Phraya River"

.

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์กร The Ocean Cleanup ผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการกำจัดขยะทะเล ร่วมด้วย

.

  1. กรุงเทพมหานคร

  2. เดอะโคคา-โคล่า คัมปะนี

  3. สถานเอกอัครราชทูตเนเธอแลนด์ประจำประเทศไทย

  4. บริษัท อีโคมารีน จำกัด

  5. บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

  6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

ภายใต้โครงการวิจัยขยะพลาสติกในแม่น้ำ และการดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยดักเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย

.

ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจุดติดตั้ง Interceptor 019 นวัตกรรมสมัยใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ (Solar power)

.

สามารถเก็บขยะได้ถึง 50 ตันต่อวัน ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับสภาพอากาศที่หลากหลาย ช่วยประหยัดกำลังคน และยังช่วยประหยัดพลังงานไปพร้อมกัน โดยขยะที่จัดเก็บได้จะนำไปศึกษาวิจัยปริมาณขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป ทั้งนี้ แม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็น 1 ใน 5 แม่น้ำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีเรือดังกล่าวมาปฏิบัติการ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกในแม่น้ำสายสำคัญทั่วโลก

.

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการจัดทำ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573 ที่มุ่งเน้นการลดขยะพลาสติกจากต้นทาง ลดและเลิกใช้พลาสติก ด้วยการเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันนี้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทุกคนจะได้ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกในแหล่งน้ำ พร้อมเน้นย้ำว่า การดูแลสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

.

CLEANING INNOVATION

FROM LIVES, FOR LIVES

นวัตกรรมทำความสะอาด พลังจากชีวิต เพื่อทุกชีวิตบนโลก

.Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
eco%25202021_edited_edited.jpg
bottom of page